Predavanja iz Mehanike 2

posted on May 15, 2017 by Saša

U sklopu Tempus projekta BAEKTEL, na zvaničnom YouTube kanalu Univerziteta u Banjoj Luci objavljeni su HD video snimci redovnih predavanja iz predmeta Mehanika 2 koji obuhvata sljedeći sadržaj:

The word community with a heart.

Elektromagnetni pobuđivač vibracija

posted on March 22, 2016 by Saša

Pored mehaničkog pobuđivača vibracija, napravljen je i elektromagnetni pobuđivač vibracija, koji je pogodan za za vizuelnu identifikaciju svojstvenih oblika oscilovanja jednostavnih linijskih i površinskih konstrukcija.

The word community with a heart.

Mehanički pobuđivač vibracija

posted on March 22, 2016 by Saša

U okviru projekta na AGGF-u Banjaluka izrađen je mehaničkog pobuđivača vibracija. Cilj je omogućiti eksperimentalnu analizu dinamičkih uticaja na građevinske konstrukcije. S obzirom da se Banjaluka nalazi na trusnom području, ovakva ispitivanja su veoma važna sa aspekta sigurnijeg projektovanja građevinskih konstrukcija.

The word community with a heart.

Uvod u Tehničku mehaniku 1

posted on April 1, 2013 by Saša

U ovom bloku tutorijala bavimo se uvodom u Tehničku mehaniku 1 gdje nas doc. dr Aleksandar Borković upoznaje sa osnovnim pojmovima, principima i postupcima statike. Nije potrebno nikakvo predznanje iz mehanike, ali je poželjno osnovno predznanje iz matematike (linearna algebra i vektorski račun).

The word community with a heart.

Konstrukcija uticajne linije za moment savijanja kinematičkom metodom

posted on April 1, 2013 by Saša

Kod statički određenih nosača, uticajna linija za neku statičku veličinu (moment savijanja, transverzalnu ili normalnu silu) u zadanom presjeku predstavlja dijagram vertikalnih pomjeranja dijelova mehanizma po kojima se kreće pokretno opterećenje, a koja su dobijena usljed odgovarajućeg pomjeranja ili obrtanja na kom ta statička veličina vrši negativan jedinični rad.

The word community with a heart.

Uticajne linije – uvod

posted on April 1, 2013 by Saša

Uticajne linije koristimo da bismo odredili kritični položaj vertikalnog pokretnog opterećenja, kao i ekstremne vrijednosti (min. i maks.) statičkih (moment savijanja, transverzalna i normalna sila) i deformacijskih veličina (npr. ugib tačke ili obrtanje poprečnog presjeka).

The word community with a heart.