Mehanički pobuđivač vibracija

posted on March 22, 2016 by Saša

U okviru projekta na AGGF-u Banjaluka izrađen je mehaničkog pobuđivača vibracija. Cilj je omogućiti eksperimentalnu analizu dinamičkih uticaja na građevinske konstrukcije. S obzirom da se Banjaluka nalazi na trusnom području, ovakva ispitivanja su veoma važna sa aspekta sigurnijeg projektovanja građevinskih konstrukcija. Projekat je realizovan zahvaljajući entuzijazmu i upornosti dva doskorašnja studenta: Ognjena Mijatovića i Manuela Desančića. Koordinator projekta je Aleksandar Borković. Izrada je podržana od strane sljedećih pravnih subjekata: AGGF, MF, ZIBL, IG, MNiT RS i IMK. Mašina se stalno razvija te je neophodno obezbijediti dodatna finansijska sredstva za njeno usavršavanje, izradu modela konstrukcija, postavku eksperimenata itd.