CATEGORY ARCHIVES: Dinamika konstrukcija

Elektromagnetni pobuđivač vibracija

posted on March 22, 2016 by Saša

Pored mehaničkog pobuđivača vibracija, napravljen je i elektromagnetni pobuđivač vibracija, koji je pogodan za za vizuelnu identifikaciju svojstvenih oblika oscilovanja jednostavnih linijskih i površinskih konstrukcija.

The word community with a heart.

Mehanički pobuđivač vibracija

posted on March 22, 2016 by Saša

U okviru projekta na AGGF-u Banjaluka izrađen je mehaničkog pobuđivača vibracija. Cilj je omogućiti eksperimentalnu analizu dinamičkih uticaja na građevinske konstrukcije. S obzirom da se Banjaluka nalazi na trusnom području, ovakva ispitivanja su veoma važna sa aspekta sigurnijeg projektovanja građevinskih konstrukcija.

The word community with a heart.

Chladni-jeva ploča

posted on June 7, 2012 by Saša

Jednostavni mehanički oscilator napravljen u okviru predmeta Dinamička analiza konstrukcija na AGF-u Banjaluka. Zadavanjem signala zvučnik pobuđuje ploču na vibriranje jednom od sopstvenih frekvencija.

The word community with a heart.