Uvod u Tehničku mehaniku 1

posted on April 1, 2013 by Saša

U ovom bloku tutorijala bavimo se uvodom u Tehničku mehaniku 1 gdje nas doc. dr Aleksandar Borković upoznaje sa osnovnim pojmovima, principima i postupcima statike. Nije potrebno nikakvo predznanje iz mehanike, ali je poželjno osnovno predznanje iz matematike (linearna algebra i vektorski račun).

Ovi tutorijali snimljeni su u sklopu Tempus projekta BAEKTEL

Literatura:
Natalija Naerlović-Veljković, Tehnička mehanika 1, Nauka, Beograd, 1996.
Natalija Naerlović-Veljković, Tehnička mehanika 1, Naučna knjiga, Beograd, 1980.
Dragoljub Grbić, Predavanja iz Tehničke mehanike 1, Banja Luka, 1997.
D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, W.A. Wall, N. Rajapakse, Engineering Mechanics 1, Springer, 2009.
http://www.arch.virginia.edu/

Autor: doc. dr Aleksandar Borković Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.