Kulmanova metoda za određivanje sila u štapovima rešetkastih nosača

posted on May 17, 2012 by Saša

Imavši u vidu da u vrijeme samog Kulmana (Carl Culmann 1821-1881.) nije postojao džepni digitron, i kompletan proračun se obavljao ručno, lako je razumjeti zašto su grafičke metode bile toliko popularne. Danas, iako su ove metode praktično u potpunosti prevaziđenje upotrebom odgovarajućih kompjuterskih programa, one nam ipak pomažu da bolje razumijemo način na koji nosači funkcionišu. Pored toga, može se desiti da se nađete u situaciji da morate na brzinu da provjerite kompjuterski generisan rezultat – u tom slučaju nije na odmet da znate i poneku grafičku metodu. 😉