CATEGORY ARCHIVES: Uvod u Tehničku mehaniku 1

Uvod u Tehničku mehaniku 1

posted on April 1, 2013 by Saša

U ovom bloku tutorijala bavimo se uvodom u Tehničku mehaniku 1 gdje nas doc. dr Aleksandar Borković upoznaje sa osnovnim pojmovima, principima i postupcima statike. Nije potrebno nikakvo predznanje iz mehanike, ali je poželjno osnovno predznanje iz matematike (linearna algebra i vektorski račun).

The word community with a heart.