Princip virtualnog rada – sila u prostom štapu

posted on October 27, 2011 by Saša

Određivanje sile u prostom štapu u nosaču primjenom principa virtualnog rada.