Rješavanje proste grede i konstrukcija MTN dijagrama

posted on November 3, 2011 by Nataša

Ovo je još jedan probni video tutorijal čiji je cilj da se utvrde svi nedostaci i propusti koji će biti uklonjeni u konačnoj verziji. Samim tim, svaki komentar i konstruktivna kritika su od velike koristi za budući rad.