1. Konstrukcija Morovog kruga napona

Ovdje je prikazano kako konstruišemo Morov krug napona, očitavanje glavnih napona i određivanje glavnih pravaca za ravansko stanje napona u nekoj tački.
U nastavku možete provjeriti svoje razumijevanje Morovog kruga sa par interaktivnih zadataka u vidu Flash animacija preuzetih (uz dozvolu autora) sa web stranice Univerziteta u Mičigenu (University of Michigan, College of Engineering), zbog čega im se ovom prilikom zahvaljujem. Continue reading